Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế

Ngày đăng: 17/02/2016

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn