Tin đào tạo

Quyết định ban hành quy định đăng ký môn học

Ngày đăng: 19/08/2020

NGUỒN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định đăng ký môn học

Sinh viên xem Quyết định: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn