Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHCQ (VB2)

Ngày đăng: 06/10/2016

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2009, KHÓA 2010, KHÓA 2011

1.1 Kế hoạch đào tạo Đại học chính quy (bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế dự kiến theo 03 học kỳ/năm học

1.2 Chương trình đào tạo áo dụng cho khóa 2009 (tại đây)

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 2012 TRỞ VỀ SAU:

(Từ khóa học trúng tuyển trong Đợt tuyển sinh ngày 23,24/12/2012)

Chương trình đào tạo Đại học chính quy (Bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 trở về sau

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015

Chương trình đào tạo Đại học chính quy (Bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế từ khóa 2015

IV.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2016

Sinh viên xem chi tiết CTĐT tại đây

 

V. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

Sinh viên Bằng thứ 2 Ngành Luật Kinh tế các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo Bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế (Bằng thứ 2).

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn