Tin đào tạo

Quy định - Quy chế về đào tạo

Ngày đăng: 16/01/2017

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

       Văn phòng khoa thông báo về quy định, quy chế liên quan đến hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Sinh viên xem chi tiết nội dung tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn