Tin tức-Sự kiện

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 24/12/2020

SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn