Tin tức-Sự kiện

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 24/12/2020

SỨ MẠNG

Sứ mạng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất.

 

TẦM NHÌN

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

NHÂN BẢN – RỘNG MỞ –  THỰC TIỄN – HỘI NHẬP.

 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Mở rộng tri thức.

Nhà trường nỗ lực phát triển các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt về không gian và thời gian, phù hợp với người học có nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau. Nhà trường khuyến khích sự tìm kiếm và đóng góp tri thức mới cho cộng đồng. Nhà trường luôn tiếp cận và ứng dụng tri thức mới trên thế giới, hướng đến hội nhập quốc tế.

2. Gắn kết thực tiễn.

Nhà trường thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tế.

3. Phục vụ cộng đồng.

Nhà trường hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng trong đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Nhà trường.

4. Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện.

Nhà trường cam kết phát triển đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện công việc đào tạo, nghiên cứu với hiệu quả cao nhất. Nhà trường khuyến khích tư duy sáng tạo với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường tạo lập và duy trì môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn