Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHCQ (Theo học chế tín chỉ)

Ngày đăng: 21/03/2013

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT 

1. Áp dụng đối với khóa 2015  (tại đây)

2. Áp dụng đối với khóa 2016 (tại đây)

3. Áp dụng đối với khóa 2019 (tại đây)

4. Bản tóm tắt CTĐT ngành Luật 2021 (tại đây)

5. Bản dự thảo CTĐT ngành Luật 2023 (tại đây)

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

1. Áp dụng đối với sinh viên khóa 2009 (Tại đây)

2. Áp dụng đối với sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 (tại đây)

3.  Áp dụng đối với sinh viên khóa 2015  (tại đây)

4.  Áp dụng đối với sinh viên khóa 2016  (tại đây)

5. Áp dụng đối với sinh viên khóa 2019 trở về sau (tại đây)

6. Bản tóm tắt CTĐT ngành Luật Kinh tế 2021 (tại đây)

7. Bản dự thảo CTĐT ngành Luật Kinh tế 2023 (tại đây)

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT KINH TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

1. Áp dụng đối với sinh viên khóa 2015 (tại đây

2. Áp dụng đối với sinh viên khóa 2020 trở về sau (tại đây)

 

D. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

 Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn