Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHCQ (Theo học chế tín chỉ)

Ngày đăng: 21/03/2013

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT (Áp dụng đối với khóa 2015 trở về sau)

Sinh viên xem nội dung chi tiết tại đây

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

1. CTĐT ĐHCQ Ngành Luật Kinh tế áp dụng đối với sinh viên khóa 2009 (Tại đây)

2. CTĐT ĐHCQ Ngành Luật Kinh tế áp dụng đối với sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 (tại đây)

3. CTĐT ĐHCQ Ngành Luật Kinh tế áp dụng đối với sinh viên khóa 2015 trở về sau (tại đây)

C. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

 Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn