CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM

Khoa Luật mua dữ liệu có trả phí để SV truy cập văn bản pháp luật của cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam

Link: https://luatvietnam.vn/

Tài khoản và Mật khẩu sẽ được phổ biến đến SV đầu khóa vào buổi Sinh hoạt công dân của Khoa.

Lưu ý: số lượng truy cập tối đa 20 thiết bị trong cùng một thời điểm./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn