CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM

Link: https://luatvietnam.vn/

Tài khoản: sinhvienluat

Mật khẩu: luatdhm

Lưu ý: số lượng truy cập tối đa 20 thiết bị trong cùng một thời điểm./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn