Danh sách SV tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2021

Ngày đăng: 29/04/2021

Văn phòng khoa Luật

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp ngadnh Luật và Luật kinh tế ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

Sinh viên xem danh sách tại đây

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn