Tin đào tạo

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGÀNH LUẬT KINH TẾ (MOET)

Ngày đăng: 09/12/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 File Báo cáo tự đánh giá ngành Luật Kinh tế: (xem tại đây)

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn