Bài giảng KCQ

Bài giảng môn học

Ngày đăng: 10/01/2017

Nguồn: Khoa Luật

1. Lịch sử Nhà nước và pháp luật - ThS Phạm Huy Tiến 2. Lịch sử Nhà nước và pháp luật - ThS Dương Hồng Thị Phi Phi
3. Luật Cạnh tranh - TS. Nguyễn Tú 4. Lý luận nhà nước và pháp luật - ThS. Phạm Thanh Tú
5. Luật Cạnh tranh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga 6. Luật Hình sự - ThS. Phạm Thanh Tú
7. Luật dân sự 1 - ThS. Phạm Thị Kim Phượng 8. Luật Dân sự 1 - TS. Vũ Thế Hoài
9. Luật Dân sự 2ThS. Phạm Thị Kim Phượng 10. Luật Lao động - ThS. Trần Anh Thục Đoan
11. Luật dân sự 1 - TS. Lâm Tố Trang 12. Luật Ngân hàngThS. Võ Hưng Minh Hiền
13. Luật Hôn nhân và gia đình - TS. Nguyễn Văn Tiến 14. Luật Ngân hàng - ThS. Phan Phương Nam
15. Luật Hôn nhân và Gia đình - ThS. Phạm Thị Kim Phượng 16. Luật Sở hữu trí tuệ - ThS. Nguyễn Thanh Hùng
17. Luật Đầu tư - ThS. Võ Hưng Minh Hiền 18. Luật Thuế - ThS. Võ Hưng Minh Hiền
19. Luật Thương mại (Học phần 1) - TS. Nguyễn Thị Tâm 20. Luật Thương mại 1 - TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị
21. Luật Thương mại (Học phần 2) - TS. Nguyễn Thị Tâm 22. Luật Thương mại 3 - TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị
23. Luật Thương mại (Học phần 3) - TS. Nguyễn Thị Tâm 24. Luật Thương mại Quốc tế - TS. Nguyễn Tú
25. Luật Tài chính - ThS. Phan Phương Nam 26. Pháp luật đại cương - ThS. Phạm Thanh Tú
27. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán - ThS. Phan Phương Nam 28. Tư pháp Quốc tế - ThS Nguyễn Ngọc Lâm
29. Tư pháp Quốc tế - ThS. Nguyễn Lê Hoài 30. Luật Tố tụng dân sự - TS. Nguyễn Văn Tiến
31. Luật Tố tụng dân sự  - ThS. Trần Anh Thục Đoan 32. Luật Kinh tế - ThS Trần Anh Thục Đoan
33. Luật Kinh tế (Luật Kinh doanh)ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga 34. Luật Dân sự 2 - TS. Vũ Thế Hoài
35. Kỹ thuật Xây dựng văn bản - ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh 36. Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng - ThS. Võ Minh Đức
37. Luật Hành chính - ThS. Lương Thị Thu Hương 38. Luật Hiến pháp nước ngoài - ThS. Trần Thị Mai Phước
39. Luật Tài chính - ThS. Lương Thị Thu Hương 40. Luật Thương mại 3 - ThS. Võ Minh Đức 
41. Luật Hiến pháp - ThS. Trần Thị Mai Phước 41. Công pháp quốc tế - ThS. Nguyễn Đăng Nghĩa
42. Công pháp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Yên 43. Luật lao động - ThS. Đoàn Công Yên
44. Luật so sánh - ThS. Nguyễn Đăng Nghĩa 45. Luật Lao động - ThS Đinh Thị Chiến
46. Kỹ thuật Xây dựng văn bản - ThS Thái Thị Tuyết Dung 47. Luật Hình sự - TS. Vũ Thị Thúy
48. Luật Đất đai - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan 49. Luật Hành chính - ThS Nguyễn Thị Nhàn
50. Luật Môi trường - ThS. Võ Trung Tín 51. Luật Thương mại 2 - ThS Bùi Thị Hằng Nga
52. Luật Thuế - TS. Phan Hiển Minh 53. Luật Môi trường - ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan
54. Logic học - ThS Nguyễn Thị Kim Yến 55. Luật Đất đai - ThS Võ Công Nhị
56. Luật Môi trường - ThS Trần Thị Trúc Minh 57. Pháp luật Đại cương - ThS Đoàn Công Thức
58. Tư pháp Quốc tế, Hệ thống Tư pháp Quốc tế - PGS. TS Lê Thị Nam Giang 59. Luật Đầu tư - ThS. Từ Thanh Thảo
60. Luật Thương mại 2 - ThS. Từ Thanh Thảo 61. Luật Thương mại 3 - ThS. Từ Thanh Thảo
62. Luật Đất Đai - ThS. Phan Thỵ Tường Vi 63. Luật Môi trường - ThS. Phan Thỵ Tường Vi
64. Luật Thương mại 1  - ThS. Từ Thanh Thảo 65. Luật Lao động - ThS Nguyễn Thị Bích
66. Luật Ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Cát Tường 67. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán  - ThS. Nguyễn Thị Cát Tường
68. Luật Đất đai - TS. Huỳnh Minh Luân 69. Luật Môi trườngTS. Huỳnh Minh Luân
70. Luật Tài chính - TS. Lê Xuân Quang 71. Luật dân sự 1 - ThS Nguyễn Trương Tín
72. Luật dân sự 2 - ThS Nguyễn Trương Tín 73. Luật Ngân hàng - ThS Trần Thị Thu Ngân
74. Luật ThuếThS Trần Thị Thu Ngân 75. Luật Thương mại 1 - ThS Đoàn Công Thức
76. Tư pháp Quốc tế - ThS Nguyễn Thị Hằng 77. Luật Lao động - ThS Đoàn Công Thức
78. Logic học - ThS Lê Hồng Thái 79. Pháp luật đại cương - ThS Bùi Ngọc Tuyền
80. Luật Thương mại 1ThS Bùi Ngọc Tuyền 81. Luật Thương mại 2ThS Bùi Ngọc Tuyền
82. Luật Kinh tếThS Bùi Ngọc Tuyền 83. Luật hình sự - ThS. Bùi Đình Tiến
84. Luật Hiến pháp - ThS. Nguyễn Thị Lan Đan  85. Phương pháp nghiên cứu Luật học - TS. Lê Thị Hồng Nhung
86. Luật Tố tụng hình sựThS. Phạm Thanh Tú  

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn