NCKH

Đề tài NCKH, bài viết báo, hội thảo Giảng viên tham dự

Ngày đăng: 11/01/2017

Nguồn: Khoa Luật

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ  BÀI VIẾT BẢO,  BÀI HỘI THẢO

I. DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Tên đề tài Cấp  Năm Tác giả
1 Những hạn chế của quy định về công nhận, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam trong bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và hướng sửa đổi Trường Đang thực hiện TS. Dư Ngọc Bích
2 Quyền tài phán và vấn đề công nhận, thi hành bản án dân sự, thương mại của các nước thành viên liên minh Châu Âu - những tác động đến công dân, pháp luật Việt Nam Trường 20/8/2015 TS. Dư Ngọc Bích
3 Chính sách cạnh tranh trong Thương mại Quốc tế Trường Đang thực hiện TS. Nguyễn Tú
4 Điều tra chống bán phá giá trong thương mại quốc tế Học viện 2012 TS. Nguyễn Tú
5 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và hình thức kinh doanh - Những lý luận và thực tiễn Học viện 2014 TS. Nguyễn Tú
6 Tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Đồng Tháp Trường 9/2013 ThS Phan Đăng Hiếu Thuận
7 Tuyển dụng viên chức ngành Y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  Trường 2014 ThS Phạm Huy Tiến
8 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo cơ chế một cửa trên địa bàn phường 9, Quận 10 TP.HCM Trường 2006 ThS Phạm Huy Tiến
9 Một số vấn đề trong lý luận nhà nước và pháp luật Trường 2014 ThS. Trần Thị Mai Phước

II. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP

STT Tên sách Năm công bô Nhà xuất bản Tác giả
1 Recognnition and enforcement of foregn judgments in civil and commercial matter: A Proposal for Viet Nam  2006 Hephaestus Pubkishers the Nertherlands, ISBN-10:90-77096-13-2; ISBN-13: 978-90-77096-13-0 TS. Dư Ngọc Bích
2 Luật hành chính Việt Nam 2016 Công an Nhân dân ThS Nguyễn Thị Nhàn (chủ biên)
ThS. Lương Thị Thị Hương
3 Luật Hình sự Việt Nam 2016 Lao động

ThS Phạm Thanh Tú (chủ biên)

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

4 Giáo trình Luật dân sự (tập 1) 2016 Đại học Quốc gia TP. HCM PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
5 Luật sở hữu trí tuệ 2016 Tài liệu lưu hành nội bộ ThS Nguyễn Thanh Hùng
6 Luật đất đai 2017 Tài liệu lưu hành nội bộ ThS Võ Công Nhị
7 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2017 Công an Nhân dân ThS Dương Hồng Thị Phi Phi (chủ biên)
ThS. Phạm Huy Tiến
ThS Nguyễn Đình Sơn

 
8 Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới 2016 Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN: 978-604-62-7162-8)

PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy (chủ biên)

TS. Vũ Thế Hoài (viết chương X)

III. DANH MỤC BÀI VIẾT BÁO, HỘI THẢO

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí, Hội nghị, Hội thảo khoa học

Năm xuất bản

Tác giả

1

Góp ý điều khoản phạt hợp đồng và mối liên hệ với bồi thường thiệt hại trong dự thảo Bộ Luật dân sự 

Kỷ yếu hội thảo "Hoàn thiện dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) của trường ĐH Kinh tế  -Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM 
http://tcdc.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xây-dựng-pháp-luật.aspx?ItemID=186

4/2015

TS. Dư Ngọc Bích

2

Nguyên tắc có đi có lại có phải là giải pháp

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Văn phòng Quốc hội

8/2004

TS. Dư Ngọc Bích

3

Đăng tải công khai bản án tòa án - bước tiến của quá trình cải thiện và minh bạch hóa pháp luật

Tạp chí dân chủ và pháp luật
Bộ Tư pháp

8/2008

TS. Dư Ngọc Bích

4

Sửa đổi cách tiếp cận các quy định về công nhận thi hành bản án dân sự, thương mại của tòa án nước ngoài

Tạp chí TAND tối cao (Số 23)

12/2008

TS. Dư Ngọc Bích

5

Doanh nghiệp nhà nước nhìn từ góc độ hiến pháp

Kỷ yếu tọa đàm của Tạp chí cộng sản
"Góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

3/2013

TS. Dư Ngọc Bích

6

Chống chuyển giá và khả năng thực thi pháp luật của cơ quan thuế

Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 4 (236)

02/2013

TS. Dư Ngọc Bích

7

Draft Decree on Transfer Pricing and Direct Tax Administration of Related - Party Transaction 

International Transfer Pricing Journal 2017 (Volume 24), No.2 (IBFD-The Netherlands)

27/2/2017
(đồng tác giả)

TS. Dư Ngọc Bích

8 Cross-border recognition and enforcement of foreign Judgments in Viet Nam Vol.4, No.3, December 2008 Journal of Private International Law, Hart Publishing, ISSN 1744-1044.UK TS. Dư Ngọc Bích

9

Quy định về tiếp cận thông tin trong dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi)

Tạp chí nhà nước và pháp luật

Số 4/2015

TS. Lê Thị Hồng Nhung

10

Một số điểm cải tiến và bất cập trong quy định về tạm giữ người theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2013 

Tạp chí khoa học xã hội
TP. Hồ Chí Minh

Số 6/2014

TS. Lê Thị Hồng Nhung

11

Khái niệm bảo đảm pháp lý quyền tiếp cận thông tin

Tạp chí nhà nước và pháp luật

Số 4/2014

TS. Lê Thị Hồng Nhung

12

Tra tấn theo công ước quốc tế của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt dã man, vô nhân đạo hay hạ nhục con người

Tạp chí nhà nước và pháp luật

Số 3/2011

TS. Lê Thị Hồng Nhung

13

Tiếp cận quyền tiếp cận thông tin dưới góc độ quyền con người

Tạp chí nghiên cứu lập pháp

Số 5/2011

TS. Lê Thị Hồng Nhung

14

Quan niệm về quyền con người dưới góc độ quyền pháp lý và những vấn đề đặt ra

Tạp chí nhà nước và pháp luật

Số 9/2011

TS. Lê Thị Hồng Nhung

15

Quyền tiếp cận thông tin trên bình diện xã hội học quyền con người

Tạp chí nghiên cứu lập pháp

Số 24/2011

TS. Lê Thị Hồng Nhung

16

Quảng cáo thương mại bắt chước trong sự điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về sở hữu trí tuệ

Tạp chí Thanh tra số 8

2014

TS. Nguyễn Thị Tâm

17

Mô hình quảng lý quảng cáo thương mại của Hoa Kỳ, kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí khoa học chính trị số 6

2014

TS. Nguyễn Thị Tâm

18

Nâng cao vai trò của Quốc hội trong quy trình ngân sách

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

6/2015

ThS. Lương Thị thu Hương

19

Vướng mắc về việc xác định thời điểm mở thừa kế đối với trường hợp người bị tuyên bố chết

Kỷ yếu hội thảo "Hoàn thiện dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) của trường ĐH Kinh tế Luật

4/2015

ThS. Võ Minh Đức

20

Ngôn ngữ "biển hiệu" và hiện tượng lệch chuẩn Tiếng Việt

Sách Những vấn đề chính tả Tiếng Việt hiện nay (Huỳnh Thị Hồng Hạnh-Nguyễn Hữu Chung chủ biên)

10/2014

ThS. Trần Thị Mai Phước

21

TPP và pháp luật lao động Việt Nam

Hội thảo "Tháng tìm hiểu Việt Nam trong TPP" - Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Trường Đại học Mở TP.HCM)

3/2016

ThS Trần Anh Thục Đoan

22

Chính sách cạnh tranh trong TPP

Hội thảo "Tháng tìm hiểu Việt Nam trong TPP" - Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Trường Đại học Mở TP.HCM)

3/2016

TS. Nguyễn Tú

23

Quyền tiếp cận thông tin của người dân

Hội thảo "Tháng tìm hiểu Việt Nam trong TPP" - Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Trường Đại học Mở TP.HCM)

3/2016

TS. Lê Thị Hồng Nhung

24

Sự tham gia của người dân vào quy trình Ngân sách

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

6/2016

ThS. Lương Thị Thu Hương

25

Vẻ đẹp tự khiêm của người quân tử qua hình ảnh danh thần Hà Đình - Nguyễn Thuật

Hội thảo khoa học Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa
(Sở VH-TT-DL Quảng Nam)

8/2015

ThS Trần Thị Mai Phước

26

Hội đồng thẩm định quảng cáo theo quy định của Luật quảng cáo

Tạp chí Thanh tra số 9

2014

TS. Nguyễn Thị Tâm

27

Pháp luật về du lịch Việt Nam trong toàn cầu hóa du lịch

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch do Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charrles de Gaulle Lille 3 đồng tổ chức

3/2015

ThS Trần Thị Mai Phước

28

Bàn về thuật ngữ "Văn bản pháp luật" trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Tạp chí khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Số 3(42)
6/2015

ThS Trần Thị Mai Phước

29

Bảo mật thông tin trong các vụ kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá

Tạp chí Nhà nước và pháp luật

2009

TS. Nguyễn Tú

30

Các tiêu chí nền kinh tế thị trường trong Thương mại Quốc tế

Tạp chí Nhà nước và pháp luật

2012

TS. Nguyễn Tú

31

Những quy định về áp dụng các biện pháp chống phá giá theo pháp luật Việt Nam

Tạp chí Nhà nước và pháp luật

2012

TS. Nguyễn Tú

32

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chống lẫn tránh thuế "chống bán phá giá" trong thương mại quốc tế

Tạp chí nhân lực khoa học xã hội

2013

TS. Nguyễn Tú

33

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đầu tư - Từ góc độ nội luật hóa Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Kỷ yếu khoa học Việt Nam trong cộng đồng ASEAN ACE  của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM t

2013

TS. Nguyễn Tú

34

Suy nghĩ về một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí khoa học
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

Số 2 (25)
2012

ThS Trần Thị Mai Phước

35

Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Kỷ yếu hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM)

11/2011

ThS Trần Thị Mai Phước

36

Một vài kiến nghị về vấn đề sở hữu và khai thác tài nguyên rừng

Kỷ yếu hội thảo Đánh giá thực tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992
(Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

3/2012

ThS Trần Thị Mai Phước

37

Đóng góp một số ý kiến về nội dung và kỹ thuật trình bày các quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Kỷ yếu tọa đàm Góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Tạp chí Cộng sản và Đại học Quốc gia TP.HCM)

02/2013

ThS Trần Thị Mai Phước

38

Góp ý tên gọi, nội dung và kỹ thuật trình bày các quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Kỷ yếu hội thảo Góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 (Hội Luật gia TP.HCM)

3/2013

ThS Trần Thị Mai Phước

39

Những khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ tinh giảm biên chế

Tạp chí khoa học Nội vụ
(Số 15)

12/2016

ThS. Phạm Huy Tiến

40

Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên y tế

Hội thảo Quốc gia "Đóng góp của tâm lý học vào công tác tổ chức nhân sự trong bối cảnh Việt Nam"

10/2016

ThS. Phạm Huy Tiến

41 Một số vấn đề về việc giải quyết hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu hiện nay Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (ISSN: 0866-7357) 08/2003 TS. Vũ Thế Hoài
42 Hoàn thiện pháp luật về viên chức và vấn đề đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ viên chức ở nước ta trong thời gian tới Tạp chí Đại học Công nghiệp, Bộ Công Thương (ISSN: 1859-3712) 09/2010 TS. Vũ Thế Hoài
43 Từ hoạt động xuất khẩu giáo dục của nước Úc, nghĩ về ngành giáo dục ở Việt Nam Tạp chí Đại học Công nghiệp, Bộ Công Thương (ISSN: 1859-3712) 05/2011 TS. Vũ Thế Hoài
44 Thông tin bất cân xứng trong các giao dịch tín dụng - ngân hàng ở Việt Nam Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương (ISSN: 0866-7756) 12/2013 TS. Vũ Thế Hoài
45 Bàn về quyền tiếp cận thông tin về tài sản, giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng ở Việt Nam Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN (ISSN: 0866-756X) 06/2013 TS. Vũ Thế Hoài
46 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ 04/2014 TS. Vũ Thế Hoài
47 Nâng cao hiệu quả đăng ký giao dịch bảo đảm - giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng đối với các giao dịch trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng ở Việt Nam Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN (ISSN: 0866-756X) 10/2014 TS. Vũ Thế Hoài
48 Thực thi vai trò quản trị của Hội đồng trường - Bước cụ thể hóa cơ chế tự chủ trong các trường đại học hiện nay Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (ISSN: 2525-2267) 03/2016 TS. Vũ Thế Hoài
49 Một số giải pháp đối với doanh nghiệp khi Việt Nam là thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương (ISSN: 0866-7756) 05/2016 TS. Vũ Thế Hoài
50 Quy định về quyền đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 - Bước đột phá về tự do hợp đồng Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương (ISSN: 0866-7756) 10/2016 TS. Vũ Thế Hoài

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn