NCKH

Kế hoạch triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019-2020

Ngày đăng: 14/06/2019

Nguồn: Phòng Hợp tác Quản lý khoa học

Sinh viên theo dõi các biểu mẫu hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

- Kế hoạch hoạt động SV NCKH cấp Trường NH 2018-2019: (tại đây).

- Các biểu mẫu dành cho sinh viên: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn