NCKH

TB: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CÁC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 22/06/2021

NGUỒN: P. HT&QLKH

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CÁC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên xem quyết định (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn