NCKH

QĐ PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 12/10/2022

NGUỒN: P.HTQLKH

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh mục đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn