NCKH

Thông báo về việc mời sinh viên tham buổi đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp trường năm học 2016-2017

Ngày đăng: 23/05/2017

Nguồn: Khoa Luật

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc tổ chức đánh giá và chấm đề tài NCKH sinh viên cấp trường năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau: 

      1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

  • Thời gian: Vào lúc 08h00 thứ 3 ngày 30 tháng 5 năm 2017.
  • Địa điểm: Phòng 404, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      2. HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐỀ TÀI:

     * Chủ tịch Hội đồng:

     - TS. Dư Ngọc Bích – Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

     * Thành viên Hội đồng:

      - TS. Châu Thị Khánh Vân – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

      - TS. Trần Vân Long - Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

      - TS. Nguyễn Văn Tiến – Giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

       * Thư ký Hội đồng:

        - TS. Vũ Thị Thúy – Giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

     3. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI BẢO VỆ ĐỀ TÀI

     - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài NCKH, giới thiệu danh sách thành viên có mặt, đại biểu tham dự và công bố chương trình làm việc.

     - Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết khác để sinh viên bảo vệ đề tài NCKH;

     - Tác giả luận văn trình bày tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian không quá 10 phút.

     - Các phản biện đọc bản nhận xét (có văn bản kèm theo).

   - Tác giả đề tài trả lời các câu hỏi của phản biện, các thành viên khác trong Hội đồng và những người tham dự.

     - Hội đồng họp riêng để bỏ phiếu chấm đề tài NCKH và thảo luận, thống nhất đánh giá đề tài NCKH.

      - Chủ tịch Hội đồng đọc biên bản của Hội đồng, công bố kết quả đề tài NCKH và tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ đề tài NCKH.

4. DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Ghi chú

  1.  

Sự xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

Ngô Quỳnh Giao

 

 

  1.  

Các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

  1.  

Vấn đề pháp lý về hình thức cho thuê chung cư dài hạn. Bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện

Dương Tâm Anh Tuyền

 

 

  1.  

Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Lê Thị Thanh Trúc

 

  1.  

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật hình sự 2015

Trịnh Văn Long

 

  1.  

Chính sách ưu đãi đầu tư trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Đinh Thị Hồng Sa

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn