NCKH

Công bố danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và Giảng viên hướng dẫn Đề tài năm học 2019-2020

Ngày đăng: 06/08/2019

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

             Văn phòng Khoa Luật thông báo danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 đã được Ban chủ nhiệm Khoa phê duyệt và bảng phân công giảng viên hướng dẫn đề tài, cụ thể như sau: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn