NCKH

Kết quả của Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 30/05/2017

Nguồn: Khoa Luật

        Vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2017, Khoa Luật đã tổ chức Hội đồng đánh giá đề tài và chấm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2016 - 2017 (theo Quyết định số 694/QĐ-ĐHM ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trường trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của các thầy cô trong hội đồng bao gồm:

      1. TS. Dư Ngọc Bích - Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng;

       2. TS. Châu Thị Khánh Vân - Phó Trưởng khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên hội đồng;

     3. TS. Trần Vân Long - Trưởng bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên hội đồng;

      4. TS. Nguyễn Văn Tiến - Trưởng bộ môn TTDS - HNGĐ, Khoa Luật Dân sự (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên hội đồng;

    5. TS. Vũ Thị Thúy - Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh - Thư ký Hội đồng.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học

        Nhóm tác giả (Cao Nguyên, Quỳnh Giao, Văn Vinh) trình bày đề tài: Sự xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ trước hội đồng

 

Nhóm tác giả (Văn Long, Thu Thảo) với đề tài "Các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa" 

Nhóm tác giả (Thị Diễm, Hồng Nhung, Thanh Tuyền) với đề tài "Vấn đề pháp lý về hình thức cho thuê chung cư dài hạn. Bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện"

Nhóm tác giả (Đình Vĩ, Quỳnh Trang, Thanh Trúc) với đề tài "Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014"

Nhóm tác giả (Diễm My, Thu Thảo, Văn Long) với đề tài "Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật hình sự 2015"

Nhóm tác giả (Đức Khanh, Hồng Sa) với đề tài "Chính sách ưu đãi đầu tư trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh"

TS. Trần Vân Long đặt câu hỏi và trao đổi cùng nhóm tác giả

TS. Nguyễn Văn Tiến trao đổi một số nội dung liên quan đến đề tài cùng nhóm tác giả

TS. Vũ Thị Thúy trao đổi nội dung liên quan đến TNHS của pháp nhân thương mại và đặt câu hỏi cho nhóm tác giả

TS. Dư Ngọc Bích - Trưởng khoa Luật trao đổi cùng nhóm tác giả

TS. Châu Thị Khánh Vân lắng nghe những ý kiến thắc và trao đổi cùng nhóm tác giả

Sinh viên thực hiện bảo vệ đề tài NCKH chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng đánh giá

Từ trái sang phải: TS. Trần Vân Long (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), TS. Dư Ngọc Bích (Trường Đại học Mở TP.HCM), TS. Châu Thị Khánh Vân (Trường Đại học Kinh tế - Luật), TS. Vũ Thị Thúy (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) 

         *Kết quả đánh giá đề tài NCKH sinh viên như sau

         1. Đề tài Sự xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được: 93/100 điểm.

         2. Đề tài: Các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa: 82/100 điểm 

         3: Đề tài Chính sách ưu đãi đầu tư trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: 74,2/100 điểm

         4. Đề tài: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật hình sự 2015: 72,8/100 điểm

         5. Đề tài: Vấn đề pháp lý về hình thức cho thuê chung cư dài hạn. Bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện: 59/100 điểm

          6. Đề tài: Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: 56,2/100 điểm

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn