Đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải

Quy định về Nghiên cứu khoa học Sinh viên và Giảng viên

Ngày đăng: 01/08/2016

Nguồn: Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học

1. Quy định NCKH  Sinh viên (tại đây)

2. Quy định NCKH Giảng viên (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn