Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 26/06/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Áp dụng đối với khóa 2015 trở về sau)

Ngành: Luật

Ngành: Luật Kinh tế

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Áp dụng từ khóa 2019 trở về sau)

Ngành: Luật

Ngành: Luật Kinh tế

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn