Tin đào tạo

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP - CHỦ NHIỆM LỚP

Ngày đăng: 13/01/2021

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP - CHỦ NHIỆM LỚP

Danh sách CVHT: (tại đây)

Danh sách CNL: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn