Đội ngũ giảng viên

DƯ NGỌC BÍCH
TRƯỞNG KHOA

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ
- Email: bich.dn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Tư pháp quốc tế
+ Luật Kinh tế

LÂM TỐ TRANG
Trưởng bộ môn Luật Dân sự

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email:trang.lamt@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:
+ Luật dân sự 1, 2

LÊ THỊ TUYẾT HÀ
Trưởng bộ môn
Luật Thương mại

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email: ha.ltht@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:
+ Luật Thương mại 1,2,3
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Pháp luật đại cương
+ Luật kinh tế

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Trưởng bộ môn

Luật Quốc tế và Luật TMQT
- Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: hanh.ntm@ou.edu.vn 
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại quốc tế
+ Tư pháp quốc tế

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email: nhung.lth@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Luật hành chính

+ Phương pháp nghiên cứu Luật học

BÙI NGỌC TUYỀN

- Giảng viên chính - Thạc sĩ - Luật sư
- Email: tuyen.bn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương

TRẦN ANH THỤC ĐOAN
- Giảng viên - Thạc sĩ - Luật sư
- Email: doan.tat@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Lao động
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương
+ Luật tố tụng dân sự

+ Luật thi hành án dân sự

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: son.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hình sự
+ Luật Tố tụng hình sự
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật
+ Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

NGUYỄN THỊ THÚY NGA
- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nga.ntt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Cạnh tranh
+ Luật Kinh tế

+ Luật Kinh doanh
+ Luật đầu tư

NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nghia.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật học so sánh
+ Công pháp quốc tế
+ Luật La mã
+ Pháp luật cộng đồng ASEAN

TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: phuoc.ntm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận Nhà nước và pháp luật
+ Luật Hiến pháp

+ Luật Hiến pháp nước ngoài
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản

LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: huong.ltt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hành chính
+ Luật tài chính 
+ Pháp luật đại cương

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: phuong.ptk@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật dân sự
+ Luật Hôn nhân và gia đình

PHẠM THANH TÚ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tu.pt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận nhà nước và pháp luật
+ Luật hình sự
+ Luật tố tụng hình sự
+ Pháp luật đại cương

PHAN ĐẶNG HIẾU THUẬN

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: thuan.pdh@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại quốc tế
+ Luật Kinh doanh quốc tế
+ Pháp luật về xuất nhập khẩu

 

NGUYỄN HUỲNH ANH NHƯ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nhu.nha@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Kinh tế

+ Luật đất đai/ Luật Môi trường

+ Pháp luật đại cương

NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tuong.ntc@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Ngân hàng
+ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
+ Luật thuế
+ Luật kinh tế

NGUYỄN THANH HÙNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: hung.nth@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Tư pháp Quốc tế
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Pháp luật đại cương

NGUYỄN HOÀNG THỊNH

- Giảng viên - Thạc sĩ 

- Email: thinh.nh@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hiến pháp
+ Luật Hành chính
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản
+Lý luận nhà nước và pháp luật

PHẠM HUY TIẾN
Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tien.ph@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:

+ Lý luận nhà nước và pháp luật;
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật;
+ Pháp luật đại cương;
+ Kỹ năng tổ chức công sở;
+ Luật ngân sách nhà nước.

 

 

 

 

 

ĐÀO NGUYÊN PHƯƠNG THẢO

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: thao.dnp@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật cộng đồng ASEAN

+ Luật Thương mại quốc tế

HUỲNH THỊ KIM LAN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: lan.htk@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Luật lao động

+ Luật Hôn nhân và gia đình

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: oanh.ngth@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật về thuế

+ Luật Kinh tế

+ Luật ngân hàng

+ Luật Đầu tư

NGUYỄN THỊ HỒNG

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: hong.nthi@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Luật lao động

+ Luật tố tụng dân sự

NGUYỄN VƯƠNG QUỐC

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: quoc.nv@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Luật Thương mại 1

+ Luật Thương mại 3

+ Pháp luật đại cương (TA)

TÔN QUANG ANH

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: anh.tq@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật về thuế

+ Luật cạnh tranh

VÕ THỊ NGỌC TRÂN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tran.vtn@ou.edu.vn  

- Môn học giảng dạy:

+ Luật tố tụng dân sự

TRẦN THỊ KIM NGUYÊN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: nguyen.ttk@ou.edu.vn  

- Môn học giảng dạy:

+ Công pháp quốc tế

+ Hệ thống chính trị các nước Asean

NGUYỄN PHÚC THIỆN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: thien.np@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Luật Đất đai

+ Luật kinh doanh bất động sản

NGÔ ĐÔN UY

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: uy.nd@ou.edu.vn 

- Môn học giảng dạy:

+ Tư duy phản biện

 

VÕ NGUYỄN NAM TRUNG

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: trung.vnn@ou.edu.vn  

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật đại cương

+ Luật hành chính

+ Luật tố tụng hành chính

NGUYỄN ĐĂNG LONG

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: long.nd@ou.edu.vn  

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật đại cương

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn