Đội ngũ giảng viên

DƯ NGỌC BÍCH
TRƯỞNG KHOA

- Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: bich.dn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Tư pháp quốc tế
+ Luật Kinh tế

VŨ THẾ HOÀI
PHÓ TRƯỞNG KHOA
- Giảng viên chính - Tiến sĩ

- Email: hoai.vt@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật về hợp đồng;

+ Luật dân sự 1, 2

TRẦN ANH TUẤN

- Giảng viên - Tiến sĩ - Luật sư
- Email: tuan.ta@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật đầu tư
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật
+ Luật hành chính

LÂM TỐ TRANG
Trưởng bộ môn Luật Dân sự

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email:trang.lamt@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:
+ Luật dân sự 1, 2

NGUYỄN TÚ
Phó trưởng Bộ môn
Luật Quốc tế và Luật TMQT
-
 Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: tu.n@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật cạnh tranh
+ Luật thương mại quốc tế

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Trưởng bộ môn Luật hành chính

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email: nhung.lth@ou.edu.vn

NGUYỄN THỊ TÂM
Phó trưởng bộ môn

Luật Thương mại
- Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: tam.nt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Lao động

LÊ THỊ TUYẾT HÀ
Trưởng bộ môn
Luật Thương mại

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email: ha.lttuyet@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:
+ Luật Thương mại 1,2,3
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Pháp luật đại cương
+ Luật kinh tế

PHẠM SỸ CHUNG

- Giảng viên - Tiến sĩ

- Email: chungkiev52@gmail.com

- Môn học giảng dạy: Kỹ thuật (Kỹ năng) đàm phán và soạn thảo hợp đồng

HÀ ĐĂNG QUẢNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: quang.ha@luatviet.com

- Môn học giảng dạy: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nga.ntt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Cạnh tranh
+ Luật Kinh tế

+ Luật Kinh doanh
+ Luật đầu tư

BÙI NGỌC TUYỀN

- Giảng viên chính - Thạc sĩ - Luật sư
- Email: tuyen.bn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương

TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: phuoc.ntm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận Nhà nước và pháp luật
+ Luật Hiến pháp

+ Luật Hiến pháp nước ngoài
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản

NGUYỄN ĐÌNH SƠN

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: son.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hình sự
+ Luật Tố tụng hình sự
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật
+ Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: huong.ltt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hành chính
+ Luật tài chính 
+ Pháp luật đại cương

PHẠM THANH TÚ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tu.pt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận nhà nước và pháp luật
+ Luật hình sự
+ Luật tố tụng hình sự
+ Pháp luật đại cương

PHAN ĐẶNG HIẾU THUẬN

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: thuan.pdh@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại quốc tế
+ Luật Kinh doanh quốc tế
+ Pháp luật về xuất nhập khẩu

 

NGUYỄN HUỲNH ANH NHƯ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nhu.nha@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Kinh tế

+ Luật đất đai/ Luật Môi trường

+ Pháp luật đại cương

NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nghia.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật học so sánh
+ Công pháp quốc tế
+ Luật La mã
+ Luật cộng đồng ASEAN

VÕ MINH ĐỨC

-  Thạc sĩ
- Email: duc.vm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Dân sự

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: phuong.ptk@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật dân sự
+ Luật Hôn nhân và gia đình

VÕ HƯNG MINH HIỀN

-  Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: hien.vhm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thuế
+ Luật Ngân hàng

PHẠM HUY TIẾN

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tien.ph@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:

+ Lý luận nhà nước và pháp luật;
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật;
+ Pháp luật đại cương;
+ Hành chính công;
+ Kỹ năng tổ chức công sở;
+ Luật ngân sách nhà nước;

NGUYỄN HOÀNG THỊNH

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: thinh.nh@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hiến pháp
+ Luật Hành chính
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản
+Lý luận nhà nước và pháp luật

TRẦN ANH THỤC ĐOAN

- Giảng viên - Thạc sĩ - Luật sư
- Email: doan.tat@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Lao động
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương
+ Luật tố tụng dân sự

+ Luật thi hành án dân sự

NGUYỄN THANH HÙNG

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: hung.nth@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Tư pháp Quốc tế
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Pháp luật đại cương

NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tuong.ntc@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Ngân hàng
+ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
+ Luật thuế
+ Luật kinh tế

DIỆP THANH SƠN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: son.dt@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Luật tài chính
+ Pháp luật đại cương

ĐÀO NGUYÊN PHƯƠNG THẢO

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: thao.dnp@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Công pháp công tế

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: phuong.nn@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Luật Đất đai

HUỲNH THỊ KIM LAN

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: lan.htk@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Luật lao động

+ Luật Hôn nhân và gia đình

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: oanh.ngth@ou.edu.vn

- Môn học giảng dạy:

+ Pháp luật về thuế

+ Pháp luật về kinh doanh

+ Luật ngân hàng

+ Luật Đầu tư

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn