GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT

Ngành Luật :

- Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy chứng nhận KĐCL CTĐT trình độ đại học ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: tại đây

- Đơn vị cấp Giấy chứng nhận: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CEA).

- Bộ tiêu chuẩn chất lượng: MOET.

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 90%.

- Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày: 15/06/2028.

Ngành Luật Kinh tế:

- Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy chứng nhận KĐCL CTĐT trình độ đại học ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: tại đây

- Đơn vị cấp Giấy chứng nhận: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CEA).

- Bộ tiêu chuẩn chất lượng: MOET.

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 90%.

- Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày: 22/01/2027.

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn