Tin đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (BẢN TÓM TẮT)

Ngày đăng: 25/04/2021

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(BẢN TÓM TẮT)

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế 2019: (tại đây)

Chương trình đào tạo ngành Luật 2019: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn