Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo hệ không chính quy

Ngày đăng: 01/08/2016

I. NGÀNH LUẬT (Sinh viên xem chi tiết tại đây)

II. NGÀNH LUẬT KINH TẾ (Sinh viên xem chi tiết tại đây)

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn