Đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải

Sinh viên đạt giải khuyến khích Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường năm 2014

Ngày đăng: 05/10/2016

Văn phòng Trân trọng chúc mừng sinh viên đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014: 

1.  Tên công trình: Nghiên cứu về nguyên tắc nhân đạo trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam”

-  Nhóm tác giả: Phạm Hồng Mạnh (Nhóm trưởng), Quất Thị Hoài Linh, Đặng Ngọc Minh Hương.

- Lĩnh vực tham dự: Luật Hình sự

-  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tú

2. Tên công trình: “Suy nghĩ về quyền tự do kinh doanh ở nước ta”

- Tác giả: Nguyễn Văn Lực

- Lĩnh vực tham dự: Luật Thương mại

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Mai Phước

Trân trọng chúc mừng!

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn