Tin đào tạo

Thông báo tổ chức kỳ thi đầu ra BEC, TKT

Ngày đăng: 16/08/2022

NGUỒN: P.QLĐT

Thông báo tổ chức kỳ thi đầu ra (BEC, TKT)

Sinh viên xem thông báo BEC: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn