Tin đào tạo

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HK1 2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA

Ngày đăng: 18/08/2022

NGUỒN: P.QLĐT

THÔNG BÁO

VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HK1 2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA

1. Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến của Học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Link thông báo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-3-nh-20212022-1660619090.

 2. Kế hoạch tổ chức thi các Chuẩn đầu ra B1, B2, C1, BEC, TKT.

Lớp ôn thi và dự thi là riêng biệt, SV tự thực hiện đăng ký theo nhu cầu cá nhân và đóng phí theo dữ liệu đăng ký. Trường hợp chỉ đăng ký ôn thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi và ngược lại.

Link thông báo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-on-tap-tieng-anh-dau-ra-1600830127

 3. Danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra B1, B2. 

Link theo dõi danh sách: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-sach-sv-du-dieu-kien-thi-tieng-anh-dau-ra

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn