Thực tập tốt nghiệp

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT, NGÀNH LUẬT KINH TẾ VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ (ĐTĐB) VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 17/02/2023

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT, NGÀNH LUẬT KINH TẾ  VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ (ĐTĐB)

VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

 

1. Văn phòng Khoa Luật thông báo danh sách SV đăng ký thực tập và Giảng viên hướng dẫn học kỳ 2 năm học 2022-2023

- Sinh viên ngành Luật và ngành Luật kinh tế hệ đào tạo chính quy đại trà xem TẠI ĐÂY

- Sinh viên ngành Luật kinh tế (ĐTĐB) hệ đào tạo chương trình chất lượng cao xem TẠI ĐÂY

 

2. Thời gian thực tập điều chỉnh Kế hoạch 118/KH-KL ngày 24/8/2022 để phù hợp với tình hình thực tế.

Sinh viên theo dõi Thông báo điều chinh thời gian thực tập TẠI ĐÂY

Văn phòng Khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn