Tin đào tạo

TB TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT THÁNG 6, 7/2023

Ngày đăng: 04/05/2023

NGUỒN: P.QLĐT

[TB-TADR] Đợt tháng 6-7/2023

Link thông báo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-tieng-anh-dau-ra

Link Danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra B1, B2: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-sach-sv-du-dieu-kien-thi-tieng-anh-dau-ra

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn