Tin đào tạo

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 31/05/2023

NGUỒN: KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Chương trình Tuyển sinh Thạc sĩ trên website: http://sdh.ou.edu.vn/news/view/835-thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2023---dot-1

Chương trình Tuyển sinh Tiến sĩ trên website: http://sdh.ou.edu.vn/news/view/832-thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2023---dot-1

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn