Tin đào tạo

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN CHÊNH LỆCH DO KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ HK1 HK2 2022-2023

Ngày đăng: 08/06/2023

NGUỒN: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN CHÊNH LỆCH DO KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ HK1, HK2/2022-2023

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn