Tin đào tạo

Thông báo về việc Hình thức thi phần Nói Kỳ thi B1 B2 Đợt tháng 6 2023

Ngày đăng: 21/06/2023

NGUỒN: P.QLĐT

[TB-TADR] v/v Hình thức thi phần Nói - Kỳ thi B1, B2 - Đợt tháng 6/2023

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn