Tin đào tạo

TB khao sat y kien sv ve giang day - Gui SV HK3 2022-2023

Ngày đăng: 07/07/2023

NGUỒN: P.QLĐT

TB khao sat y kien sv ve giang day - Gui SV

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn