Tin đào tạo

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

Ngày đăng: 13/07/2023

Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

Sinh viên xem kế hoạch: tại đây

Văn Phòng Khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn