Tin tức-Sự kiện

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EUREKA LẦN THỨ 25 NĂM 2023

Ngày đăng: 17/07/2023

NGUỒN: P.HTQLKLH

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EUREKA LẦN THỨ 25 NĂM 2023

Sinh viên xem kế hoạch Eureka 2023: tại đây

Sinh viên xem kế hoạch Eureka OU 2023: tại đây

Sinh viên xem thể lệ cuộc thi Eureka 2023: tại đây

Sinh viên xem Danh sách đề tài đủ điều kiện tham gia cuộc thi Eureka 2023: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn