Tin đào tạo

Thông báo vv bố trí phòng nghỉ trưa cho SV tại các cơ sở học tập

Ngày đăng: 13/10/2023

NGUỒN: P.QLĐT

[THÔNG BÁO]

V/v bố trí phòng nghỉ trưa cho SV tại các cơ sở học tập

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn