Tin đào tạo

TB Nghỉ Tết Dương lịch 2024

Ngày đăng: 11/12/2023

NGUỒN: P.QLĐT

[TB] Nghỉ Tết Dương lịch 2024

Căn cứ Kế hoạch năm học 2023-2024 số 1893/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 2818/TB-ĐHM ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Tết Dương lịch năm 2024 sinh viên chính quy nghỉ 01 ngày: 01/01/2024 (thứ Hai).

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Trân trọng./. 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn