Tin đào tạo

CÔNG BỐ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 18/03/2024

THÔNG BÁO

V/v DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

 

Văn phòng khoa Luật thông báo đến sinh viên danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2023-2024

- Hệ Đại trà: (xem tại đây)

- Hệ Chất lượng cao: (xem tại đây)

 

Lưu ý: sinh viên chờ thông báo lịch gặp GVHD tuần đầu tiên hoặc tự lên lịch gặp GVHD (nếu có liên hệ trước)

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn