Lịch tiếp Sinh viên

Lịch tiếp sinh viên của Lãnh đạo khoa Luật

Ngày đăng: 15/02/2017

Nguồn: Khoa Luật

        Văn phòng khoa Luật thông báo về việc tiếp sinh viên của Lãnh đạo khoa trong học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

LÃNH ĐẠO THỜI GIAN ĐIA ĐIỂM
1. TS. Dư Ngọc Bích - Trưởng khoa Chiều Thứ 2 
Từ 13g30 đến 17g00
Văn phòng Khoa Luật, Phòng 201, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. TS. Lê Thị Hồng Nhung
Phó trưởng bộ môn Luật Hành chính
Sáng thứ 4
từ 8g30 đến 11g30
Văn phòng Khoa Luật, Phòng 201, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. TS. Nguyễn Tú
Phó trưởng Bộ Môn LQT & Luật TMQT

Cả ngày thứ 6
(Sáng từ 8g30 - 11g30, Chiều 13g30 - 17g00).
Văn phòng Khoa Luật, Phòng 201, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn