Tin đào tạo

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 và Lịch gặp giảng viên hướng dẫn

Ngày đăng: 25/09/2017

Nguồn: Khoa Luật

           Văn phòng khoa Luật thông báo về danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 và lịch gặp giảng viên hướng dẫn, cụ thể như sau:

           1. Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (tại đây)

            2. Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn