Tin đào tạo

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: 25/01/2019

Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn