Tin đào tạo

Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I Năm học 2018-2019

Ngày đăng: 08/05/2019

Nguồn: Khoa Luật

          Văn phòng Khoa Luật thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể:

             1. Danh sách sinh viên (tại đây)

             2. Cung cấp thông tin nhận học bổng (tại đây).

Mọi thông tin thắc mắc sinh viên liên hệ: Thầy Lê Tiến Hòa - Trợ lý sinh viên (Email: hoa.lt@ou.edu.vn)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn