Tin đào tạo

Thông báo v/v Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019

Ngày đăng: 02/07/2019

Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019: (tại đây)

Văn phòng Khoa Luật thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn