Tin đào tạo

Thông báo về việc khoá và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I NH19-20

Ngày đăng: 02/08/2019

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc khoá và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Sinh viên theo dõi và thực hiên thông báo (tại đây).

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn