Tin đào tạo

Thông báo về việc đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ I năm học 2019-2020

Ngày đăng: 02/08/2019

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:


VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn