Tin đào tạo

Khảo sát định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế năm học 2019-2020

Ngày đăng: 06/08/2019

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Văn phòng Khoa Luật thông báo cho sinh viên tham dự Hội thảo "Định hướng nghề nghiệp" năm 2019 về việc thực hiện phiếu khảo sát định hướng nghề nghiệp năm học 2019-2020: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn