Tin đào tạo

Danh sách bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh năm học 2019-2020

Ngày đăng: 22/08/2019

Nguồn: Trạm Y Tế

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn năm học 2019-2020: (xem tại đây)

Danh sách Mã bệnh viên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: (xem tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn