Tin đào tạo

Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2019-2020

Ngày đăng: 26/08/2019

Nguồn: Khoa Luật

        Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

      1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết  16g00 ngày 10/09/2019 (thứ 3)

     2. Nộp đề cương sơ bộ (bản giấy):  từ ngày 11/09/2019 đến 16g00 ngày 13/09/2019 tại Văn phòng Khoa Luật (Phòng 102, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

      3. Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn