Tin đào tạo

Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 29/08/2019

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Sinh viên theo dõi Thông báo và thực hiện (tại đây)

Mẫu đơn xét Học bổng (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn