Tin tức-Sự kiện

Hội thảo "Khảo sát ý kiến Đơn vị sử dụng lao động trong việc xây dựng Chương trình đào tạo ngành Luật & ngành Luật Kinh tế”

Ngày đăng: 29/08/2019

HỘI THẢO 

"Khảo sát ý kiến Đơn vị sử dụng lao động trong việc xây dựng Chương trình đào tạo ngành Luật & ngành Luật Kinh tế”

---------

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Mở TP.HCM, chương trình đào tạo cần rà soát mỗi hai năm một lần nhằm bảo đảm chất lượng, cải tiến liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế.

TS. Dư Ngọc Bích - Trưởng Khoa Luật phát biểu tại hội thảo

Khoa Luật tổ chức Hội thảo nhằm khảo sát, lấy ý kiến người sử dụng lao động về chương trình đào tạo hiện hành để làm cơ sở xây dựng, cập nhật Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế và ngành Luật nhằm đáp ứng các yêu cầu về đánh giá chất lượng, kiểm định chất lượng đối với chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo và từng bước thực hiện lộ trình kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA.

Hình ảnh tại hội thảo

Hội thảo với sự tham gia của 17 đơn vị sử dụng lao động, thông qua hội thảo các đơn vị sử dụng lao đông đã đưa ra những góp ý dành cho Chuẩn đầu ra sinh viên ngành Luật & ngành Luật Kinh tế. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Luật & ngành Luật Kinh tế đưa ra để nhằm giúp cho sinh viên sau khi ra trường đạt được những yêu cầu mà Đơn vị sử dụng lao động đặt ra.

Hình ảnh tại hội thảo

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn